036-371622, 036-371214

sales_numsilp@hotmail.com

Blog

จุดติดตั้งกล้องยอดฮิตเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์

การเลือกจุดติดกล้องเวลาขับขี่ของแต่ละคนย่อมเป็นมุมมองที่แล้วแต่ความชอบเพื่อจะให้ได้มุมกล้องที่ต่างกันออกไป 

การติดตั้งกล้องสามารถติตั้งได้หลายจุด เช่น คอนโซลไมล์ แฮนด์รถ สายคาดอก หากต้องติดตั้งในมุมที่สูงก็ควรติดไว้ที่หมวกกันน็อค ส่วนประโยชน์ของการติดตั้ง ที่ส่วนมากจะเน้นประโยชน์มากกว่าความสวยงาม เพราะจะเป็นหลักฐานสำคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หากเราเจออุบัติเหตุแบบไม่คาดคิด ทั้งยังช่วยป้องกันผู้ไม่หวังดี และหากมีสถานการณ์ขู่ทำร้าย หรือปัญหาการทะเลาะบนท้องถนน ช่วยบันทึกเส้นทางและย้อนกลับดูเผื่อวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้น หรือตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับขี่หากเป็นรถเพื่อขนส่งสินค้า ว่าอันตรายหรือออกนอกพื้นที่หรือไม่

NumsilpSaraburiMotorbike_actioncamera_03.jpg (309 KB)

NumsilpSaraburiMotorbike_actioncamera_01.jpg (450 KB)

NumsilpSaraburiMotorbike_actioncamera_02.jpg (334 KB)

 

#ApriliaSaraburi #ApriliaAyutthaya #อาพริเลียสระบุรี #อาพริเลียอยุธยา