036-371622, 036-371214

sales_numsilp@hotmail.com

Blog

เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ร้อนผิดปกติ มีวิธีดูแลอย่างไร?

จะทำอย่างไรหากเราสสังเกตและรู้สึกได้ว่าเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์เรานั้นมีความร้อนที่ผิดปกติ ทั้งนี้สำหรับผู้ขับขี่อาจจะจับสังเกตอาการความผิดปกติต่างๆได้จาก เช่น เครื่องยนต์อ่อนแรงรู้สึกว่าบิดไม่ขึ้น ความร้อนที่ผิดปกติที่ส่งมาถึงขา หรือ เครื่องยนต์เกิดการโอเวอร์ฮีท ดับกลางทาง ซึ่งสาเหตุก็สามารถเกิดได้หลายปัจจัย แต่จะมีจุดไหนบ้างที่เราควรตรวจเช็คและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เพราะหากปล่อยไว้นานอาจทำให้อะไหล่ภายในเครื่องยนต์เกิดการเสียหายได้

Honda 3.jpg (875 KB)

ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ระยะทางไกล+เวลา

จริงอยู่เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต่อเมื่อเครื่องยนต์มีความร้อนอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่หากเครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินไป นั่นอาจจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและอาจเกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์ได้ ซึ่งสาเหตุก็อาจจะเกิดมาจากผู้ขับขี่เองด้วย เช่น คุณอาจจะขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานานส่วนวิธีแก้ไขหากระยะทางนั้นไกลมากซึ่งผู้ขับขี่จำเป็นต้องใช้ความเร็วอยู่ตลอดเวลา ควรแวะจอดพักเพื่อพักเครื่องยนต์อย่างน้อย 10 – 20 นาที แล้วค่อยออกเดินทางต่อคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่และถนอมเครื่องยนต์นั่นเอง

Honda1.jpg (874 KB)

น้ำมันเครื่อง

โดยปกติแล้วคุณเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ เพราะน้ำมันเครื่องถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดการเสียดสีของชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ภายในเครื่องยนต์ ซึ่งมีผลต่อความร้อน ดังนั้นคุณควรเลือกน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมและตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอ

Honda 2.jpg (732 KB)

เช็คหม้อน้ำ

หัวใจหลักที่ไม่ควรมองข้ามนั่นคือหม้อน้ำ หน้าที่สำคัญหม้อน้ำคือเป็นตัวระบายความร้อนที่ ควบคุมอุณหภูมิของตัวเครื่อง ไม่ให้เครื่องยนต์มีความร้อนมากจนเกินไปหากพบอาการร้อนผิดปกติคุณควรตรวจเช็คหม้อน้ำว่ามีการรั่วจุดไหนหรือไม่ และล้างทำความสะอาดพวกคราบสิ่งสกปรกต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

 

นี่เป็นเพียงสาเหตุเบื้องต้นเท่านั้นที่อาจจะทำให้เครื่องยนต์ของคุณเกิดอาการโอเวอร์ฮีทผิดปกติได้ ทั้งนี้หากคุณตรวจสอบตามหัวข้อข้างต้นแล้วรู้สึกว่าเครื่องยนต์ยังผิดปกติไปจากเดิมอยู่แนะนำให้นำรถเข้ามาเช็คได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน เพราะหากปล่อยไว้นานอาจจะมีอะไหล่ภายในเครื่องยนต์ส่วนอื่นที่สึกหรอตามไปด้วย โดยจะมีทีมช่างที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้านคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการเดิมและปัญหาที่อาจก่อให้เกิดซ้ำได้อีก.

 

#ApriliaSaraburi #ApriliaAyutthaya #อาพริเลียสระบุรี #อาพริเลียอยุธยา #นำศิลป์ #VespaAyutthaya #VespaSaraburi #เวสป้าอยุธยา #เวสป้าสระบุรี