036-371622, 036-371214

sales_numsilp@hotmail.com

เกี่ยวกับเรา

บริษัท นำศิลป์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท นำศิลป์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

นายบักเจง แซ่ตั้ง และนางหมุยจู แซ่ฉั่ว เป็นผู้เริ่มก่อตั้งร้านนำศิลป์ ขึ้นมา ซึ่งตั้งที่ บ้านเลขที่ 1-3 ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 โดยเริ่มจาการเป็นร้านซ่อมรถจักรยานเล็ก ๆ ในอำเภอหนองแค โดยทำงานกันแบบระบบของครอบครัว ต่อมาเมื่อลูกชายคนโตของ นายบักเจง แซ่ตั้ง คือ นายจำรัส ตันฑ์พรชัย ได้เล็งเห็นถึงการคมนาคมที่เจริญเติบโตขึ้น ประชาชนเริ่มหันมา ใช้รถจักรยานยนต์แทนรถจักรยานมากขึ้นและได้ติดต่อกับทางบริษัท สยามยามาฮ่า จำกัด เพื่อจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เป็นแห่งแรกในจังหวัดสระบุรี ในนามของร้านนำศิลป์ โดยใช้ระบบแบบเดิม คือ การบริหารงานแบบระบบครอบครัว แต่เมื่อ สภาวะเศรษฐกิจ มีความเติบโตขึ้น และทางครอบครัวพิจารณาแล้ว ว่าควรขยายกิจการของครอบครัวให้เป็นรูปแบบของบริษัท เพื่อรองรับสภาวะเศรษฐกิจ ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจดทะเบียน เป็นรูปแบบของบริษัท โดยใช้ชื่อ ว่า บริษัท นำศิลป์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด นายวันที่ 3 0 กรกฏาคม 2532 ทะเบียนเลขที่ บอจ.สบ. .143 โดยสำนักงานตั้งเลขที่ 50/3-5 ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

โดยมีรายนามกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังต่อไปนี้

1.นางสาวจารุณี ตันฑ์พรชัย
2.นายจำรัส ตันฑ์พรชัย
3.นายจรัญ ตันฑ์พรชัย
4.นางสาวจรีย์พร ตันฑ์พรชัย
5.นายจเร ตันฑ์พรชัย
6.นายบักเจง แซ่ตั้ง
7.นางหมุยจู แซ่ฉั่ว
8.นางจุไรรัตน์ ตันฑ์พรชัย


หลังจากจดทะเบียนเป็นรูปแบบของบริษัท เรียบร้อยแล้ว นายจำรัส ตันฑ์พรชัย จึงได้ติดต่อกับทางบริษัท เอ.พี.ฮอนด้าจำกัด เพื่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า และศูนย์บริการฮอนด้าแบบครบวงจร จนถึง ณ.ปัจจุบันนี้ โดยในปัจจุบันมีระบบ การบริหารงานแบบกึ่ง ระบบบริษัท และกึ่งระบบครอบครัว โดยมีพนักงานเป็นจำนวน 33 คน โดยผู้บริหารทั้งหมด เป็นบุคคลในครอบครัว และผู้จัดการคนปัจจุบันได้แก่ นายวัชรพงษ์ ตันฑ์พรชัย

ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงโชว์รูมให้มีความทัยสมัยยิ่งขึ้น ทั้งฮอนด้าและยามาฮ่า ซึ่งเป็นโชว์รูมแห่งแรกในสระบุรีที่มีการปรับโฉมให้ ทันสมัย ติดเครื่องปรับอากาศ มีจุดโชว์อะไหล่ตกแต่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย และเปิดสาขาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาหนองแค ยามาฮ่าสแคว สาขาหินกอง สาขาวิหารแดง รวมถึงสาขาที่มีรูปแบบของบริษัทเองตอบรับกับวิถีการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ สาขาแก่งคอย โดยทุกๆสาขาจะบริการลูกค้าชาวสระบุรีด้วยหัวใจของเราชาวบริษัท นำศิลป์

ในปี 2554 บริษัทนำศิลป์ได้ร่วมมือกับบริษัท เวสปิอาริโอ(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือเป็นเจ้าของลิขสิทธ์และสินค้าในกลุ่มรถจักรยานยนต์ ที่มีประวัติยาวนานและคลาสสิคที่สุดในโลกนั่นคือ ผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์เวสป้า โดยบริษัทนำศิลป์ฯได้รับเกียรติเป็นตัวแทนจำหน่ายดูแล พื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา และในปี 2556 โชว์รูมอย่างเป็นทางการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ถือโอกาส ปรับปรุงใหม่ให้มีรูปแบบที่สวยงาม โดยนำเอาศิลปกรรมสไตล์ยุโรป และหอเอนปิซ่ามาไว้ที่อยุธยาเพื่อเป็น landmark การท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้บริการกาแฟ และไวน์รสเลิศ ทั้งหมดในโชว์รูมเวสป้า เพื่อตอบสนองกับวิถีการดำเนินชีวิตที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทที่มีระดับคลาสสิค และต้องการสถานที่สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยยังคงไว้ซึ่งแนวความคิดในการบริการอันเป็นเลิศ