036-371622, 036-371214

sales_numsilp@hotmail.com

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ( VISION )

บริษัทนำศิลป์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส มีความมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจรถจักรยานยนต์ที่บริการดีเลิศที่สุด เป็นมิตรกับชุมชน ผูกพันธ์กับลูกค้าเสมือนคนในครอบครัวและเป็นบริษัทลูกค้าจะนึกถึงเป็นลำดับแรกของจังหวัดสระบุรี

พันธกิจ ( Mission )

  1. เป็นบริษัทแรกที่คนในชุมชนเขตที่บริษัทมีสาขาอยู่ จะนึกถึงเมื่อต้องการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้อง
  2. พัฒนาและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของโชว์รูมในรูปแบบตนเองที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและก่อเกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด
  3. มุ่งพัฒนาด้านงานบริการที่ครบวงจรและดีที่สุดจนลูกค้าผู้เข้าใช้บริการรู้สึกผูกพันธ์เสมือนคนในครอบครัว
  4. เป็นบริษัทแรกในเขตจังหวัดสระบุรีและอยุธยาที่ลูกค้าจะนึกถึงเมื่อต้องการซื้อรถจักรยานยนต์เวสป้า
  5. อยู่ใน 10 อันดับแรกของผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์เวสป้าที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยนโยบายบริษัท (Product Policy)

  1. ทำธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจรรยาบรรณ
  2. เป็นมิตรกับชุมชน รวมถึงการคืนกำไรกลับสู่ไปสู่สังคม
  3. สร้างความแตกต่างกับคู่แข่งด้วยความเหนือชั้นทางด้านบริการ ที่จะดูแลลูกค้าไปจนตลอดอายุการใช้งาน และสิทธิพิเศษกับกิจกรรมที่เหนือกว่าใคร เพื่อผูกพันกับลูกค้าดังเช่นสมาชิกในครอบครัว
  4. ดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครับ