036-371622, 036-371214

sales_numsilp@hotmail.com

Blog

อยากเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์ ทำอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

หลายๆคนที่รักในการแต่งรถ หลังจากที่ออกรถมาได้สักระยะมีความรู้สึกอยากตกแต่งเพิ่ม โดยการเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ทั้งคัน ทั้งนี้การเปลี่ยนสีรถใหม่ตามสไตล์ที่ตัวเองชื่นชอบ ลวดลาย สติกเกอร์ต่างๆ เปรียบเสมือนการได้รถใหม่ในความรู้สึกของผู้ขับขี่เองแต่ก็ยังมีอีกหลายๆท่านที่มองข้ามเรื่องการเปลี่ยนสีรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมันสำคัญยังไงและส่งผลอะไรบ้างหากเราไม่ปฏิบัติตามที่ข้อกฎหมายกำหนดเรื่องการเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์มีความเสี่ยง โดนค่าปรับ การซื้อขายรถ อื่นๆ

Honda 1.jpg (258 KB)

การเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์แยกได้ 2 กรณีคือ การนำรถไปทำที่ร้านบริการรับพ่นสี หรือ การทำสีรถด้วยตัวเองขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ ทั้งนี้หากทำสีรถด้วยตัวเองอาจจะต้องมีทักษะพื้นฐานในการพ่นสี ซึ่งมักจะพบข้อผิดพลาดสำหรับคนที่เริ่มทำสีรถมอเตอร์ไซค์เองครั้งแรก เช่น พ่นไปแล้วสีไม่ตรงตามความต้องการ สีเยิ้มไม่สวยเหมือนต้นแบบและอาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยการนำไปทำที่ร้านอาจเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าอุปกรณ์สี และค่าบริการร้านที่รับพ่น สำหรับใครที่มีความต้องการเปลี่ยนสีรถจริงๆและไม่มีประสบการณ์พ่นสีมาก่อน แนะนำให้หาร้านที่รับพ่นสีราคาไม่สูงและอยู่ในงบประมาณซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายเจ้าที่รับทำในสถานที่พื้นที่ใกล้เคียง

 

เอกสารในการแจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์

หลังจากเปลี่ยนสีรถเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสำคัญส่วนต่อมาคือการเตรียมเอกสารเพื่อไปยื่นขอคำร้อง

1.เล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.ใบคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

4.ใบการแก้ไขสี (กรณีทำสีรถด้วยตัวเอง)

5.ใบเสร็จรับเงินการทำสี (กรณีทำสีรถที่ร้าน)

 

1.เมื่อเราทำการเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้นำเอกสารไปยื่นคำขอพร้อมกับหลักฐาน และนำรถมอเตอร์ไซค์ที่เราได้ทำการเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วเข้ารับการตรวจสอบสภาพ ณ สำนักงานกรมขนส่ง

 

2.หากผ่านการตรวจสอบทั้งหมดแล้ว ให้เราทำการรวบรวมเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับเอกสารคำร้อง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

3.ขั้นตอนต่อมาคือการชำระค่าธรรมเนียมมีราคาดังนี้ ค่าดำเนินการแก้ไขรายการ 10 บาท ค่าธรรมเนียมแก้ไขข้อมูลต่างๆ 5 บาท

 

4.ขั้นตอนสุดท้ายรอรับเอกสารทั้งหมดคืนหากทำการตรวจสอบแล้วไม่มีสิ่งใดผิดพลาด ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 15 วัน เป็นอันเสร็จสิ้น

Honda 2.jpg (450 KB)

กรณีสีรถมอเตอร์ไซค์ที่เปลี่ยนใหม่ มีมากกว่า 1 สี

การที่เราแจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์เราไม่จำเป็นต้องระบุ ถึงความเข้มจางของสี สามารถระบุเพียงสีเดียวตามที่เห็นได้เลย หากกรณีที่เป็นสองสีก็สามารถระบุตามสีที่เห็นได้เช่นกัน เช่น สีน้ำเงิน-ขาว แต่ถ้าหากมองแล้วเป็นสามสี ก็ระบุเป็นสามสี น้ำเงิน-ขาว-ดำ หรือถ้าหากว่ามากกว่านั้นก็สามารถระบุด้วยสองสีหลัก และตามด้วย หลากสี เช่น น้ำเงิน-ขาว-หลากสี เป็นต้น

 

หากเราไม่ทำการแจ้งเปลี่ยนสีรถกับทางเจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบกภายใน 15 วันจะมีความผิดตามมาตรา 60 และมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และเจ้าของรถไม่สามารถทำการซื้อขายรถได้อีกด้วย เนื่องจากลักษณะตัวรถมอเตอร์ไซค์ ไม่ตรงกับข้อมูลในเล่มทะเบียน ดังนั้นแล้วเราควรที่จะสละเวลาไปแจ้งทำเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะได้ไม่โดนค่าปรับ

 

#ApriliaSaraburi #ApriliaAyutthaya #อาพริเลียสระบุรี #อาพริเลียอยุธยา #นำศิลป์ #VespaAyutthaya #VespaSaraburi #เวสป้าอยุธยา #เวสป้าสระบุรี