036-371622, 036-371214

sales_numsilp@hotmail.com

Blog

ประกันรถมอเตอร์ไซค์แบบไหน ที่เหมาะกับเรา?

จะทำอย่างไรหากวันนี้คุณออกรถมาแล้วไม่มีประกัน เพราะเรื่องของอุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การมีประกันภัยให้กับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเราถือเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายจากการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปอย่างมาก ไม่เพียงแต่คุ้มครองอุบัติเหตุเพียงอย่างเดียวแต่คุ้มครองทั้ง กรณีรถสูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม โดยเฉพาะรถใครที่ค่อนข้างมีราคาแพงซึ่งยังไม่นับรวมมูลค่าของตกแต่งที่เพิ่มเข้าไปในตัวรถ และจะมีประกันภัยรูปแบบไหนบ้างที่เหมาะกับเรามากที่สุด.

 

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ แต่ละประเภท

ประเภท ชั้น1 ชั้น2+ ชั้น3+ ชั้น3 ซึ่งแต่ละประเภทความคุ้มครองจะคล้ายคลึงกัน อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของเบี้ยประกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองนั้นๆ แต่โดยหลักแล้วการมีประกันไว้ก็ดีกว่าไม่มีเพราะนอกจากจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆแล้วยังคุ้มครองไปถึง ทรัพย์สิน คู่กรณี ภัยพิบัติ อื่นๆ ที่รวมๆแล้วการไม่มีประกันภัยติดไว้อาจมีความเสี่ยงมากกว่าที่อาจส่งผลไปถึงค่าใช้จ่ายส่วนต่าง หากเหตุการณ์ที่ว่านั้นเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่ได้ทันเตรียมตัว

 

ความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1

- คุ้มครองทั้งคู่กรณี และ ผู้เอาประกัน

- รับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกาย ทรัพย์สิน และค่ารักษาพยาบาล

- คุ้มครองกรณีรถสูญหายและเหตุไฟไหม้

- คุ้มครองกรณีรถลื่นล้มเองไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุและไม่มีคู่กรณี

- มีค่าเสียหายส่วนแรก (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท)

 

ประกันภัยชั้น 2+

- ไม่คุ้มครองกรณีรถล้มเอง และไม่มีคู่กรณี

- จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับรถคันเอาประกัน

 

ประกันภัยชั้น 3+

- ไม่คุ้มครองกรณีไฟไหม้

- ไม่คุ้มครองกรณีรถสูญหาย

 

ประกันภัยชั้น 3

- คุ้มครองความเสียหายและทรัพย์สินเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น

- ไม่มีความคุ้มครองให้รถคันเอาประกัน

 

ซึ่งราคาเบี้ยประกันก็จะแตกต่างตามความคุ้มครอง ทั้งนี้เพื่อนๆอาจดูว่าเราใช้รถบ่อยแค่ไหน ซึ่งมีทั้งคนที่ขับขี่ในตัวเมืองเป็นประจำอยู่แล้ว หรือในโซนพื้นที่ต่างจังหวัดเช่นอาจจะออกต่างจังหวัดบ่อยไปเที่ยวจอดรถต่างที่ต่างถิ่น หรือคนที่เพิ่งหัดขับรถใหม่ๆขับในตัวเมืองก็อาจจะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จะเห็นได้ว่าประเภทของประกันภัยชั้น 1 นั้นให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่และลักษณะพฤติกรรมการใช้รถ

 

เพราะรายได้ทั้งเดือนหากโชคร้ายเกิดเหตุไม่คาดคิดและไม่ทันระวังตั้งตัว รู้งี้! ทำประกันติดไว้บ้างก็ดี จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2567 แล้วขอให้ทุกท่านขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่างปลอดภัย.

 

#ApriliaSaraburi #ApriliaAyutthaya #อาพริเลียสระบุรี #อาพริเลียอยุธยา #นำศิลป์ #VespaAyutthaya #VespaSaraburi #เวสป้าอยุธยา #เวสป้าสระบุรี