036-371622, 036-371214

sales_numsilp@hotmail.com

Activities

ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย’ ที่นำศิลป์ทุกสาขา เทศกาลปีใหม่ 2566 12-17/12/2565
ถ่ายน้ำมันเครื่องราคา 39 บาทให้กับลูกค้า รถจักรยานยนต์ฮอนด้า
บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ฟรี 10 รายการ (ตามคู่มือมาตรฐาน)
ลดราคาอะไหล่พิเศษ 30% เช่น ยางนอก แบตเตอรี่ หลอดไฟหน้า เป็นต้น
ลงทะเบียน My Honda Moto ลูกค้ามีสิทธิ์รับ น้ำยาล้างหัวฉีดฟรี
เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด
สอบถาม
หนองแค 036371214, 036371622
หินกอง 036732473
วิหารแดง 036277280
สุดบรรทัด อ.เมืองสระบุรี 036230925 , 0884333554