036-371622, 036-371214

sales_numsilp@hotmail.com

โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

จำนวนคะแนนที่ใช้แลก: 10

โปรพิเศษช่วยฟื้นฟูหลังโควิท ซื้อเวสป้า วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2563 นี้

รับส่วนลดสูงสุด 5000 บาท เพียงแสดงใบเสร็จหรือใบจองที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ลดตามมูลค่าที่จ่ายไปไม่เกิน 5000 บาท

รุ่นรถและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สนใจรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม

เวสป้าสระบุรี 036-220029

เวสป้าอยุธยา 035-229796

(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด )